An-Zyme Biyoteknoloji, müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kullanılan insan, iş, ürün ve/veya hizmet kalitesi gereksinimlerine tüm çalışanların katkıları ile sistematik bir yaklaşım sağlamayı hedeflemiştir. Tüm çalışanların fikir ve düşünceleri her süreçte kullanılmakta ve kalifikasyonlara tüm çalışanlar dahil edilmektedir. Toplam Kalite Yönetimi; uzun dönemde müşterileri memnun etmeyi başarmayı, kendi personeli ve toplum için yarar elde etmeyi amaçlar ve kalite üzerine yoğunlaşır.

Bizim için kalite;

Müşteri tatminidir: Ürün veya hizmetin iyi olup olmadığı konusunda son kararı müşteri verir.

Süreçtir: Süregelen bir gelişmeyi sağlar.

Yatırımdır: Uzun dönemde bir işi hatasız yapmak sonradan düzeltmekten daha ucuzdur.

Bir disipline uymaktır: İşleri zamanında yapmaktır. Kusursuzluk anlayışına sistemli bir   yaklaşımdır.

Kalite şartlarına uygunluktur.