Enzim Nedir?

Enzimler canlı organizmalardan üretilen, yaşamı geliştirmeye ve devam ettirmeye yönelik biyokimyasal reaksiyonları gerçekleştirmek için kullanılan kompleks proteinlerdir.

Enzimler endüstriyel, farmasötik ve biyoteknolojik uygulamalarda kullanılabilirler. Klasik kimyasal katalistlere kıyasla enzimlerin kullanımı birçok avantaj sağlar:

  • Önceden belirlenmiş ürüne doğru reaksiyon sürecini spesifik olarak yönlendirerek istenmeyen ürün oluşumunu önler.
  • Geniş sıcaklık, pH ve diğer çevresel koşullarda yüksek verimle çalışır.
  • Toksik son ürün eldesini önler.
  • Endüstriyel ölçekte enerji korunumu sağlar ve çevre kirliliğini engeller.
  • İmmobilize edilip tekrar tekrar kullanılabilir.
  • Zararlı bileşikler içeren atıkların biyolojik olarak arıtılmasını sağlar.
  • Bütün kimyasal bileşenleri doğaya geri dönüşümlüdür.

Enzimler hayvanlar ve bitkilerden de elde edilebilse de, endüstriyel enzimlerin büyük çoğunluğu mikrobiyal orijinlidir. Hayvanlardan ve bitkilerden elde edilen enzimlere kıyasla mikrobiyal enzimler, aktivite açısından daha stabil olduklarından ekstrem koşullara daha dayanıklıdır, kısa süre içerisinde yüksek üretim kapasitesine sahiptir ve kolaylıkla genetik olarak modifiye edilebilmektedir. Mikrobiyal enzimler istenilen zamanda üretilebilir, mevsimsel dalgalanmalardan etkilenmezler.

İnsanlar uzun yıllardır enzimleri farklı amaçlar için kullanmaktadır. Bugün bilinen yaklaşık 4000 enzim vardır ve 200’den fazlası endüstriyel ölçekte ticari olarak kullanılmaktadır.

Enzimlerin de dahil olduğu biyoteknolojik ürünler, ithalat kalemlerimizde önemli bir yer tutmakta ve dış ticaret dengemiz bu durumdan olumsuz etkilenmektedir.

An-Zyme Biyoteknoloji Ürünleri olarak, pek çok endüstrinin rutin olarak kullanmakta olduğu çok çeşitli sanayi enzimini ulusal olarak üretebilmek, kendi starter kültürlerimizi geliştirerek yerli mikroorganizma koleksiyonumuzu oluşturmak suretiyle dışa bağlılığımızı azaltmak, ve global pazar ölçeğinde rekabet gücümüzü artırmak amacıyla yoğun olarak Ar-Ge faaliyetleri yürütmekteyiz. Bu amaçla gerek geniş teknik kapasiteye sahip kendi laboratuvarlarımızı, gerekse akademik kurumlar ve diğer özel sektör temsilcileriyle devam eden işbirliklerimizi kullanmaktayız.

Enzimler