An-Zyme Çalışanları;

Her türlü fikri duyar, açık fikirlidir, önyargıdan uzaktır. Kişisel iletişim kurma tarzına önem vermeyi unutmadan fikrini söyler, iletişim kurduğu kişi ile empati kurar. Olumlu düşünür ve yapıcıdır. Zamanında, doğrudan, net ve sade iletişim kurar. Özeleştiri yapar, geribildirim talep eder.

Yenilikçi ve Araştırıcıdır

Sorgular, merak eder, anlamaya çalışır. İşinde uzmanlaşması gerektiğini bilir, kendini güncel tutar. Sadece problemi öne çıkarmakla yetinmez, çözümü de bulmaya çalışır. Veri bazlı düşünür. Yaratıcı fikirler geliştirir. Geleceği öngörmeye önem verir.

Güvenir, Güven Yaratır

Uzmanlıklara güvenir. Önce inandırır, sonra harekete geçirir. Katılımcı karar alır. Etik olmaktan taviz vermez. Şeffaf, dürüst ve tutarlıdır.

Saygı Duyar, Duyulur

İçinde bulunduğu çevreye yarar sağlar. Gücü ve pozisyonu ile değil yaptıkları ile saygınlık yaratır. Başkalarının bilgi, tecrübe ve yetki sınırlarına duyarlı davranır. Başkalarının inanç ve değerlerine, kişisel ve kültürel farklılıklarına duyarlıdır. Adil davranır. Söylediği ve yaptığı birbiriyle uyumludur. Prensipleri vardır.

Başarmak İçin Örnek Olur

İşini iyi yaparak, rol model olur. Sürekli gelişime inanır, gelişime de kendisiyle başlar. Özdisiplini ve özmotivasyonu yüksektir. Başarı için yarışır. Hedeflerle çalışır, planlar, takip eder ve sonlandırır. Sorumluluk ve inisiyatif alır. Hesaplanmış risk almaktan kaçınmaz.

Değerlerimiz