Bilginin verimliliği, kolay erişimi kadar içselleştirilmesine ve doğru yorumlanmasına bağlıdır. Bu inançla, ham bilgiden ziyade o bilgiyi üretenlere, zorlayanlara, sorgulayanlara, yetinmeyenlere saygı ve ihtiyaç duyuyoruz.

Geleceğe dönük taşıdığımız büyük hedeflere ancak yenilikçi bir anlayışla, yerli beyin gücümüzün yaratıcılığı ve üretkenliğini, global bir vizyonla pratiğe geçirerek ulaşabileceğimizin bilincindeyiz. Bu amaçla var gücümüzle bu yaratıcılığı desteklemeye, bilinmeyene yolculuğumuzu üretken kılmaya gayret ediyoruz.

Kısa geçmişimize rağmen, farklı endüstri alanları için 4 ayrı üniversiteden biyoteknoloji, kimya, mikrobiyoloji ve farmasötik teknoloji kürsüleriyle protokollenmiş ya da fizibilite aşamasında olan işbirliği süreçleri yürütmekteyiz. Bu işbirliklerini kısa sürede ticarileştirilebilir son ürünlere dönüştürmeyi hedefliyoruz.

akademik işbirkleri